Phonak Naída™ B Support

Frågor och svar Naída B

Varför börjar definitionen av grav till mycket grav hörselnedsättning vid 61 dB hörselnedsättning?

Grav till mycket grav hörselnedsättning definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som en genomsnittlig hörseltröskel som är lika med eller större än 61 dB hörselnedsättning i det bättre örat.

Varför 61? För sensorineural hörsel är den största hörselnedsättningen på grund av skada på cochlean yttre hårceller omkring 60 dB (Moore 2016).

Om tröskelvärdet för sensorineural hörsel överstiger 60 bB hörselnedsättning saknas sannolikt inre hårceller också. Detta leder i stor variation hos taluppfattningen i lugn miljö och i buller och fördelarna av förstärkning växlar från god till dålig.

Vilka är de tre huvudsakliga egenskaperna hos grav till mycket grav hörselnedsättning?

De tre egenskaperna är följande:

  • Sämre ljudupplösning
  • Förlorad hörbarhet för högfrekventa ljud
  • Försämrat signal-brusförhållande

Vad är långsam kompression?

Långsam kompression har långsam attack- och, i synnerhet, återhämtningstid. Det innebär att förstärkningen förblir konstant under längre tid, vilket leder till ett mer linjärt system. Vid långsam kompression är attack- och återhämtningstiden vanligtvis mellan 5s och 20s (Moore, 2015).

Vilka fördelar har långsam kompression?

En viktig fördel hos långsam kompression är att tidsförutsättningarna hos signalen bevaras. Det innebär att kontrasten i ljudstyrka mellan starka och tysta ljud bevaras. Detta är viktigt för taluppfattningen

hos vissa lyssnare (Moore, 2016; Madsen et al, 2015).

Vad är Adaptiv Phonak Digital Contrast?

Adaptiv Phonak Digital Contrast är en alternativ anpassningsformel som ger långsam kompression. Den påminner om Adaptiv Phonak Digital med långsamma tidskonstanter och långsamma attack- och återhämtningstider, samt små förändringar i frekvenskurvan. Du hittar Adaptiv Phonak Digital Contrast på anpassningsformelfliken i Phonak Target 5.3.

För vem passar APD Contrast?

För klienter som inte svarar bra på kompression eller klienter med svag ljudupplösning, till exempel klienter med sämre taligenkänning än förväntat bör APD Contrast övervägas.

Varför bör SoundRecover2 erbjudas till klienter med grav till mycket grav hörselnedsättning?

SoundRecover2 är bevisat bättre hörbarhet av högfrekventa ljud för personer med högfrekvent hörselnedsättning.

Finns det någon skillnad mellan Roger och riktmik på Naída V och Naída B?

Ja, nya Roger och riktmik-inställningen i Naída B aktiverar riktmikrofoninställningen på hörapparaten på en ännu lägre bullernivå, vilket ger fördelarna hos Roger och riktmik i ännu fler lyssningssituationer.

Vilka fördelar har Roger och riktmik?

Roger och riktmik förbättrar inte bara taluppfattningen i buller på nära håll, utan även på långt håll.
(Latzel, M., Wagener, K. C., Vormann, M., Mülder, H.E. (2017). Taluppfattning i dubbla uppgifter med hörapparater och adaptiv digital trådlös mikrofonteknik. I ISAAR-rutiner.)

Varför behöver Naída B-klienter Roger?

Bortom 1,5 meters avstånd är det svårt även för de mest avancerade

hörapparaterna att förbättra signal-brusförhållandet, vilket är en förutsättning för taluppfattning. Därför krävs det toppmoderna Roger-mikrofoner för att överbrygga uppfattningsklyftan. Med Naída B och Roger får klienter med grav till mycket grav hörselnedsättning de bästa lösningarna för kommunikation på nära håll och på avstånd, i lugn miljö och i buller.

Vilken Roger-lösning används med Naída B-R RIC?

ComPilot II med en ansluten Roger X-mottagare kan användas med Naída BR RIC tillsammans med valfri Roger-mikrofon.

 
Beautyshot Naída B family