Support för Phonak Naída™ Marvel

Frågor och svar

F: Behöver jag en Rogermikrofon till min Phonak Marvel hörapparat?

S: På större avstånd än 1,5 meter är till och med de mest avancerade hörapparaterna  begränsade i sin förmåga att förbättra signal-brusförhållandet, vilket är en förutsättning för taluppfattning. Därför krävs Rogermikrofoner för att höra bra på nära håll och på avstånd, i lugn miljö och i buller. 

F: Hur ansluter jag mina Phonak Marvel hörapparater till Roger?

S: RogerDirect är en funktion hos Phonak Marvel som låter Rogermikrofoner streama direkt till hörapparaten. Efter en enkel installation av Rogermottagaren i Phonak Marvel får du fördelarna av Rogers beprövade funktioner i buller och på avstånd, utan att behöva lägga till en extern mottagare.

F: Vad är en Rogerinstallation?

S: Efter en enkel installation av mottagarfunktionen med Roger iN-mikrofoner kan klienterna öka sin hörselfunktion i buller och på avstånd, utan att behöva lägga till en extern mottagare.

F: Behövs en installation till TV Connector och PartnerMic?

S. TV Connector och PartnerMic använder AirStream Technology. De behöver ingen Rogerinstallation. De kan anslutas automatiskt.

F: Vilka telefoner fungerar tillsammans med Phonak Marvel?

S: Praktiskt taget alla mobiltelefoner fungerar med hörapparaterna, så länge telefonen har stöd för trådlös Bluetooth-teknik. Phonak Marvel hörapparater är certifierade för Bluetooth Version 4.2.

• För telefonsamtal, alla telefoner med stöd för Bluetooth 2.1 och senare

• För att kunna använda myPhonak app måste din mobiltelefon uppfylla följande minimikrav: Bluetooth 4.2; iOS version 10.2.1; Android 6.0 eller nyare

 
Packshot_Naida_M-SP_P5_pair_with_hook.jpg