Support för Phonak ComPilot II

Frågor och svar

 
ComPilot II Perspective
 

F: Vilka hörapparater kan användas tillsammans med ComPilot och ComPilot II?

S: Spice- och Quest-hörapparater kan endast användas med ComPilot medan Venture-hörapparater kan användas med ComPilot II.

F: Vilken är ComPilot-/ComPilot II-parkopplingskoden för mobiltelefonen?

S: Parkopplingskoden för ComPilot/ComPilot II är 0000. Denna går även att hitta på baksidan av ComPilot II.

F: Vilka Bluetooth™-enheter kan parkopplas med ComPilot/ComPilot II?

S: Exempel på andra enheter är GPS-enheter, datorer och TV-apparater.

ComPilot/ComPilot II har stöd för följande profiler

 • Headsetprofil (HSP)
 • Handsfreeprofil (HFP)
 • Advanced Audio Distribution-profil (A2DP)
 • Audio Video Remote Control-profil
 • (AVRCP)
 • Phone Book Access-profil (PBAP)

F: Finns det en lista över mobiltelefoner som är kompatibla med ComPilot/ComPilot II?

S: Du hittar en lista över enheter här.

F: Hur många enheter kan parkopplas med ComPilot/ComPilot II?

ComPilot
S: kan parkopplas med högst åtta enheter.

ComPilot II
S: kan parkopplas med högst sex enheter.

F: Hur många enheter kan vara anslutna till ComPilot/ComPilot II samtidigt?

ComPilot
S: endast två (en telefon och en ljudkälla) enheter kan vara anslutna åt gången.

ComPilot II
S: två telefoner samt en RemoteMic eller TVLink II eller S kan vara anlutna samtidigt.

F: Vilken Bluetooth™-räckvidd har ComPilot/ComPilot II

S: Upp till 10 meter. Det är en klass 2-enhet.

F: Vilka risker finns det med att använda ComPilot/ComPilot II under en längre tid? Med en pacemaker?

S: Phonak-enheter kan skapa magnetfält. Tester utförda av Phonak har visat att inga störningar orsakats på implanterbara enheter (t.ex. pacemakers, defibrillatorer, osv.) som skulle påverka en säker och effektiv användning av de implanterbara enheterna. Personer som använder implanterbara enheter bör kontakta sin läkare och/eller enhetens tillverkare före dem börjar använda en Phonak-enhet. Sluta använda Phonak-enheten om du upplever att Phonak-enheten påverkar den implanterbara enheten. Kontakta sedan tillverkaren av den implanterbara enheten för rådgivning.

F: Hur lång batteritid har ComPilot/ComPilot II? Fullständig laddning:

S: ComPilot/ComPilot II använder ett litiumjonpolymer-batteri på 3,7 V DC.

 • Standby (BT aktiv):

  1 vecka

 • Ljudstreaming via kabel: 24 timmar
 • Ljudstreaming via FM: 24 timmar
 • BT-streaming eller telefonsamtal: 24 timmar Fjärrkontroll:

  2 veckor

F: Går det att använda TVLink S tillsammans med ComPilot II?

S: Ja.

F: Hur raderar jag en parkoppling på ComPilot/ComPIlot II?

S: Tryck och håll ner Anslut- och Volym upp-knapparna i 10 sekunder tills ljudindikatorlampan slutar att blinka snabbt med blått sken.

Radera även parkopplingarna för ComPilot II på din mobiltelefon innan du försöker parkoppla dem på nytt.