Support för Roger™ Clip-On-Mic

Frågor och svar

 
Beautyshot Roger Clip on Mic
 

F: Är alla hörapparater / cochleaimplantat kompatibla med Roger Clip-On Mic?

S:

Ja. Med tre tillgängliga kategorier av Roger-mottagare finns det en lösning för så gott som alla lyssnare, oavsett vilken hörselteknologi din klient använder.

 • Designintegrerade mottagare finns för Phonak-hörapparater och utvalda CI-ljudprocessorer.
 • Den universella Roger X-mottagaren går att fästa på en audiosko eller streamer, oavsett tillverkare.
 • Roger MyLink, den universella mottagaren med halsslinga, är kompatibel med alla hörapparater eller CI-ljudprocessorer som har en t-spole.

Du kan även använda vårt Roger Configurator-verktyg (endast på engelska) för att matcha hörapparater/cochleaimplantat med rätt Roger-mottagare.

F: Vad är skillnaden mellan Roger Clip-On Mic och Roger Pen/Roger EasyPen?

S:

Roger Clip-On Mic är utformad för en enstaka samtalspartner, medan Roger Pen och Roger EasyPen är utformade för lyssningssituationer med flera talare och täcker fler användningssituationer.

F: Vilken räckvidd har Roger Clip-On Mic?

S:

Den normala räckvidden är 10 meter. Om Roger-mikrofonen och -mottagarna är i direkt siktlinje kan räckvidden vara upp till 20 meter.*

*Räckvidden kan påverkas av 2,4 GHz-teknik, som inte kan färdas genom människokroppar eller andra hinder.

F: När min klient använder ett Roger-system, kan andra personer då ”tjuvlyssna” på hans eller hennes samtal?

S: Nej, överföringen är säker. Endast mottagare anslutna till Roger-mikrofonen kan ta emot signalen.

F: Vad bör en klient göra för att få bättre taluppfattning i bullriga miljöer med en Roger-mikrofon?

S:

 • Be talaren att placera mikrofonen nära sin mun.
 • Se till att övre delen av mikrofonen är riktad mot munnen.
 • Vid användning av Roger Pen kan klienten behöva byta mikrofonläge genom att välja bort den automatiska inställningen. Den mest effektiva mikrofoninställningen i kraftigt buller är inställning 3 (tryck på mikrofonknappen på Roger Pen tre gånger för att komma åt den).

F: Hur justerar man volymen på Roger-signalen när man tittar på TV?

S: Volymen på TV-apparatens ljudutgång går vanligtvis att justera med TV-apparatens egen fjärrkontroll. Kontrollera även TV-apparatens inställningar för att se om det går att justera volymen på dess högtalare och ljudutgång separat.

Anmärkning: Om klienten har en separat TV-box rekommenderar vi att han eller hon ansluter dockningsstationen till boxens ljudutgång. På så sätt kan klienten ställa in volymen på TV-boxen (den Roger-signal som hörs) till en nivå och TV-apparatens normala ljud (via dess högtalare) till en annan nivå som passar andra lyssnare.

F: Hur gör man för att ansluta dockningsstationen till en TV-apparat?

S:

Det enklaste sättet är att ansluta ljudkabeln till TV-apparatens hörlursutgång samt till dockningsstationens ljudingång. Då detta kan dämpa TV-apparatens högtalare finns det andra alternativ för att fånga upp TV-apparatens signal:

 • Använd TV-apparatens analoga SCART- eller RCA-utgång (adaptrar för dessa finns att köpa i elektronikbutiker eller från Phonak).
 • Använd valfri analog ljudutgång på TV-boxen.
 • Använd någon TV-apparatens eller TV-boxens digitala ljudutgångar (optisk Toslink eller koaxial – RCA) och en konverterare. Konverterare för digitalt till analogt ljud finns att köpa i elektronikbutiker eller från Phonak.

F: Hur justerar man volymen på Roger-mikrofonen?

S:

Mikrofonens volym går inte att justera. Det går dock att justera standardvolymen på utvalda Roger-mottagare (alternativ (02)) med hjälp av Roger inspiro. Se bruksanvisningen för Roger inspiro för information om hur du ändrar standardvolym på mottagaren.

Alternativt kan du ändra Roger-mikrofonens volym genom att justera volymen på hörapparaten.

F: Går det att använda en Roger-mikrofon för att lyssna på GPS-navigering?

S:

Ja. Använd den medföljande micro-USB-ljudkabeln för att ansluta GPS-enhetens hörlursutgång till Roger-mikrofonen. Slå sedan på Roger-mikrofonen och GPS-navigeringen. Roger-mikrofonen kommer att växla till ljudläge så snart den känner av att det kommer ljud från GPS-enheten. Detta kommer att dämpa Roger-mikrofonen, så att din kund kan fokusera på GPS-anvisningarna.

F: Hur kan min klient använda Roger-mikrofonen för att prata i telefon?

S: Roger Pen kan parkopplas direkt med alla Bluetooth™-kompatibla telefoner.

Det finns andra alternativ tillgängliga för telefoner utan Bluetooth™. Se bruksanvisningen för mer information.

F: Är det möjligt att lyssna på mer än en Roger-mikrofon åt gången?

S: Ja, det går att ansluta upp till 10 mikrofoner till ett Roger-nätverk.

Enheten på vilken du trycker på Anslut för att lägga till ytterligare mikrofoner blir regulator för nätverket och måste vara tillgänglig för användning av fler mikrofoner.

Endast en mikrofon kommer att vara aktiv åt gången, vilket betyder att den första talaren kommer att höras. Om en annan talare talar samtidigt kommer han/hon inte att höras förrän den första talaren slutar tala.

Frågor och svar om Roger-teknik

F: Vad är Roger?

S:

Roger är den nya digitala kommunikationslösningen som överbryggar problemet med taluppfattning i buller och på avstånd, genom att trådlöst överföra talarens röst direkt till den som lyssnar.

F: Vem kan ha nytta av Roger?

S:

Personer med hörselnedsättning som, även vid användning av hörapparater eller cochlea-implantat, kämpar för att höra och uppfatta tal i krävande lyssningssituationer, som i starkt buller och på avstånd.

F: Varför namnet Roger?

S:

Namnet Roger kommer från flyg-/radiovärlden, där det betyder ”meddelande mottaget och förstått”.

F: Är digitala hörapparater inte tillräckligt?

S:

Vissa användare av digitala hörapparater känner att den förbättrade ljudkvaliteten och det minskade bakgrundsbullret gör att de inte längre behöver ett personligt trådlåst mikrofonsystem.
Ett Roger-system erbjuder dock fortfarande många fördelar jämfört med digitala hörapparater. Dessa inkluderar att minska efterklangseffekterna (eko) och att bidra till övervinnandet av avståndseffekter mellan talaren och lyssnaren med hörselnedsättning.

F: Om min klient använder två hörapparater, ska han/hon då ha två Roger-mottagare?

S:

Ja, eftersom vetenskapliga bevis visar att överföring av tal till båda öronen gör störst nytta. En studie visar att talförståelsen ökade med 40 % när två trådlösa mottagare användes istället för en.

(Valente, Enrietto, Crandell, Lewis [2002]).

F: Vid vilken ålder bör barn börja använda Roger-teknik?

S:

Trådlös mikrofonteknik kan spela en värdefull roll i att öka ett barns tillgång till ljud från en tidig ålder, vilket är viktigt för tal- och språkutvecklingen. De flesta experter rekommenderar att sådana system introduceras när barnet börjar röra på sig.

F: Vad erbjuder Roger-teknik?

S:

 • Roger använder 100 % digital överföring.
 • Roger ansluter enheter (mottagare, flera mikrofoner) till ett nätverk med bara ett klick.
 • Roger körs på 2,4 GHz-bandet, som är licensfritt globalt, vilket gör det möjligt för kunder att resa och använda sina system runt om i världen.
 • Tack vare sina intelligenta, adaptiva algoritmer är Rogers signal immun mot elektromagnetiska störningar.
 • Roger-tekniken gör det äntligen möjligt för vuxna användare att bättre höra ord från flera olika mikrofonanvändare. Forskning av L. Thibodeau (2013, 2014) visar att hörapparatanvändare med ett Roger-system förstår tal på avstånd och i 75 dB (A) buller 62 % bättre än personer utan hörselnedsättning.
 • Roger eliminerar frekvenshanteringen – yrkesgrupper som lärare och undervisningsaudiologer behöver inte längre hantera kanaler.

F: Hur skiljer sig Roger-teknik från Bluetooth™-teknik?

S:

Roger är en adaptiv, digital trådlös överföringsteknologi utvecklad av Phonak för 2,4 GHz-bandet.

Roger har:

 • Låg fördröjning för effektiv kommunikation ansikte mot ansikte.
 • Tillförlitlig sändning med lång räckvidd till miniatyrmottagare med låg effekt.

Även om Bluetooth™ körs på samma frekvensband som Roger använder det ett annat protokoll och är därför inte kompatibelt. Det skiljer sig också åt på följande sätt:

 • Bluetooth™-teknik förbrukar betydligt mer ström än Roger på mottagarnivån.
 • Antalet Bluetooth™-mottagare (t.ex. hörlurar eller handsfree) är begränsat till tre, medan ett Roger-system tillåter sändning till ett obegränsat antal mottagare.
 • Ljudfördöjningen är mycket högre med ett Bluetooth™-system än med ett Roger-system.

F: Påverkas Roger-nätverk av solpaneler?

S:

Nej. Roger är en robust digital trådlös kommunikationslösning som är immun mot sådana störningskällor.

F: Påverkas Roger-nätverk av WiFi-nätverk?

S:

Ett Roger-nätverk påverkas inte av Wi-Fi. Det innebär att man kan surfa på internet när man använder ett Roger-system utan att ljudsignalen påverkas överhuvudtaget.
WiFi-nätverk är dock inte särskilt stabila och WiFi-kapaciteten kan minska temporärt om en Roger-mikrofon är närmare en 802.11g-Wi-Fi-åtkomstpunkt än en meter.

F: Kan min kund använda ett Roger-system på ett flygplan?

S:

Eftersom Roger är ett radiosystem med både sändare (mikrofon) och mottagare gäller samma restriktioner under flygning som för mobiltelefonteknik. Systemet bör därför inte användas på ett flygplan.

F: Kan min klient använda ett Roger-system på ett sjukhus?

S:

Rogers trådlösa mikrofoners uteffekt är mycket låg och ligger väl inom alla statliga etablerade säkerhetsstandarder.
Även om du ska kunna använda ett Roger-system på ett sjukhus, rekommenderar vi dock att du inte använder det på en intensivvårdsavdelning eller i en operationssal.

F: Kommer ett Roger-system att påverka en pacemaker?

S:

Så vitt vi vet finns det inga rapporterade fall av trådlösa mikrofonsystem för personer med hörselnedsättning som har påverkat pacemakers eller annan medicinsk utrustning. Personer med pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska dock alltid rådfråga sin läkare eller tillverkaren av utrustningen innan de använder en Roger-enhet. Användning av enheten tillsammans med en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska alltid ske enligt säkerhetsrekommendationer från läkaren som ansvarar för pacemakern eller tillverkaren av pacemakern.
Roger-produkter uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EG. Dessutom uppfyller alla Roger-tillbehör för hörapparater de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 93/42/EEG (medicintekniska direktivet).