Support för Roger™ SoundField

Frågor och svar

 
Beautyshot Roger DigiMaster
 

F: Hur många rum per byggnad kan Roger SoundField användas i?

S:

Roger SoundField-system kan användas utan begränsningar i alla klassrum i en skolbyggnad. Den intelligenta digitala överföringstekniken säkerställer att varken kanalbyte eller planering krävs.

F: Var i klassrummet bör DigiMaster 5000-högtalaren placeras?

S:

DigiMaster 5000 bör helst placeras längst fram eller längst bak i klassrummet, antingen på sitt golvstativ eller monterad på väggen.

För perfekt placering rekommenderas även att följande aspekter beaktas:

  • Undvik bullerkällor mellan DigiMaster 5000 och eleverna
  • Undvik långa strömkablar mellan DigiMaster 5000 och eluttaget
  • Hitta en plats som inte stör lärarens och elevernas möjligheter att röra sig i klassrummet

F: Hur stora rum kan DigiMaster 5000 användas i?

S:

DigiMaster 5000 är utformad för att användas i rum på upp till 100 kvadratmeter eller med cirka 100 lyssnare.

F: Hur stora rum kan DigiMaster 7000 användas i?

S:

Ett par DigiMaster 7000-högtalare är utformade för att användas i rum på upp till 300 kvadratmeter eller med cirka 300 lyssnare.

F: Kan jag använda en DigiMaster 5000-högtalare tillsammans med en DigiMaster 7000?

S:

Nej. Det går endast att använda ett par DigiMaster 7000-högtalare åt gången med en sändare (Roger Touchscreen Mic eller inspiro).

F: Kan jag använda två DigiMaster 5000 tillsammans?

S:

Nej. DigiMaster 5000 är utformad för enskild användning. Det går endast att använda ett par DigiMaster 7000-högtalare åt gången med en sändare (Roger Touchscreen Mic eller inspiro).

F: Kan jag använda Roger SoundField tillsammans med en interaktiv skrivtavla eller en TV-apparat?

S:

DigiMaster 5000-högtalaren har en ljudingång. Med denna kan du enkelt ansluta en extern ljudkälla, t.ex. en smartboard, TV-apparat eller dator.

F: Hur ansluter jag en interaktiv skrivtavla som saknar ljudutgång?

S:

Detta är möjligt med hjälp av datorn som är ansluten till skrivtavlan och två sändare (Roger Touchscreen Mics eller inspiro) som redan är anslutna till ett Phonak MultiTalker-nätverk (MTN).

En sändare är den initierande enheten, eller ”master”-enheten. Denna bärs av talaren. Du behöver sedan en splitter med en 3,5 mm hankontakt och 2 stycken 3,5 mm honkontakter (köpes separat).

Anslut splitterns hankontakt till datorns hörlursutgång. Anslut därefter en honkontakt till DigiMaster 5000 eller 7000 och den andra till den sekundära sändaren.

F: Är Roger SoundField ett energisparande system?

S:

Roger SoundField uppfyller de senaste Eco-designstandarderna för Europa, släppta i januari 2010. När DigiMaster 5000 är avslagen är dess strömförbrukning mindre än 0,5 W. I standby-läge är den mindre än 1 W. Vid normal klassrumsanvändning drar DigiMaster 5000 vanligtvis omkring 3 W. Detta är bara en bråkdel av den energi som används för att lysa upp ett klassrum och således en mycket liten del av energikostnaden.