Support för Roger™ Focus

Frågor och svar

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

F: Hur ändrar jag volymen?

S:

För att ändra volymen, tryck på knappen en gång för varje steg (2 dB) för att öka volymen från den fabriksinställda nivån upp till maximal volymnivå (4 steg = + 8 dB). För varje tryck hör du ett pip. När maximal volymnivå har uppnåtts hörs 2 pip (medel, hög).

När maximal volymnivå har uppnåtts ändrar nästa tryck volymen till minimal volymnivå (-8 dB från fabriksinställningen). Ytterligare tryck ökar volymen igen med 2 dB per steg. Det är en loopprincip. När standardvolym (fabriksnivå: 0) uppnås hörs ett längre pip.

 

F: Hur ställer jag in volymen med Roger Touchscreen Mic eller inspiro (EasyGain)?

S:

Volymen kan ändras med hjälp av EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Både EasyGain och knappen Volymkontroll ändrar utnivån på samma sätt. Den valda volymkontrollnivån kvarstår tills den ändras igen med knappen Volymkontroll eller med EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Dessutom kan

enheten slås av/på, batteribyte genomföras eller automatisk omstart av enheten ske utan att volymnivån ändras. Volymnivån vid uppackning (fabriksinställning) är 68 dBA, fritt fält.

F: Varför ska öppna domer användas?

S:

Roger Focus anpassas på barn eller personer med normal hörsel eller minimala hörselnedsättningar, och därför rekommenderar vi användning av öppna domer för naturligt ljud. Stängda domer rekommenderas inte för Roger Fokus på grund av ocklusion, men kan användas utan risk av barn och vuxna.

 

F: Vilken är den maximala utnivån?

S:

Den maximala utnivån med tunna ljudslangar är 80 dBA, fritt fält, vilket överensstämmer med det maximala 90 dBA under lång tid-genomsnittet som anges i EN50332-1-standarden (maximalt ljudtryck för hörlurar i samband med portabel utrustning).

F: Kan ett slangfäste användas istället för en tunn ljudslang?

S:

Mekaniskt tillåter Roger Focus-höljet användning av ett slangfäste istället för en tunn ljudslang. Effekten på akustiken av ett byte till ett slangfäste är att resonansfrekvensen ändras kring 1 kHz och att förstärkningen ökar (+ 8 dB SPL vid 1 kHz). Den maximala utnivån är 87 dBA, fritt fält, vilket överensstämmer med det maximala 90 dBA under lång tid-genomsnittet som anges i EN50332-1-standarden (maximalt ljudtryck för hörlurar i samband med portabel utrustning). Detta innebär att användning av Roger Focus med ett slangfäste istället för med en tunn ljudslang inte utgör någon risk. Om

Roger Focus används med ett slangfäste kan volymen minskas med volymkontrollen, så att samma förutsättningar uppnås som vid användning med en tunn ljudslang.