Support för Roger™ Focus II

Frågor och svar

 
beautyshot_roger_mic_and_focus_transparent_500x700.png
 

F: Hur ändrar jag volymen?

S: Öka ljudstyrkan: En kort tryckning på den övre delen av flerfunktionsknappen eller på + på fjärrkontrollen (högst 4 steg upp).
Minska ljudstyrkan: En kort tryckning på den nedre delen av flerfunktionsknappen eller på + på fjärrkontrollen (högst 4 steg ned).
Varje gång du ändrar ljudvolymen hör du en enda signal och ser att indikatorljuset blinkar.
Vid högsta och lägsta nivå hör du en dubbel signal och ser en dubbel blinkning från indikatorljuset.

F: Hur ställer jag in volymen med Roger Touchscreen Mic eller EasyGain?

S: inställningen för ljudvolym/EasyGain kan ändras på tre sätt. 1. Den inbyggda flerfunktionsknappen, 2. Pekskärmsmikrofon, 3. Phonak RemoteControl. När inställningen är klar blir den kvar tills den ändras via någon av dessa metoder. Ljudvolymen kan också låsas med flerfunktionsknappen eller Phonak RemoteControl. När den är på/av, eller efter ett batteribyte, ändras inte volyminställningen och låsstatusen

F: Varför ska öppna domer användas?

S: Roger Focus II är anpassad för barn och personer med normal hörsel eller minimal hörselnedsättning. Därför rekommenderar vi att du använder en öppen dome eller en cap dome för att få ett naturligt ljud. Om ytterligare kvarhållning behövs kan en SlimTip med maximal ventilation användas.

F: Hur ändrar jag volymen?

S:

För att ändra volymen, tryck på knappen en gång för varje steg (2 dB) för att öka volymen från den fabriksinställda nivån upp till maximal volymnivå (4 steg = + 8 dB). För varje tryck hör du ett pip. När maximal volymnivå har uppnåtts hörs 2 pip (medel, hög).

När maximal volymnivå har uppnåtts ändrar nästa tryck volymen till minimal volymnivå (-8 dB från fabriksinställningen). Ytterligare tryck ökar volymen igen med 2 dB per steg. Det är en loopprincip. När standardvolym (fabriksnivå: 0) uppnås hörs ett längre pip.

 

F: Hur ställer jag in volymen med Roger Touchscreen Mic eller inspiro (EasyGain)?

S:

Volymen kan ändras med hjälp av EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Både EasyGain och knappen Volymkontroll ändrar utnivån på samma sätt. Den valda volymkontrollnivån kvarstår tills den ändras igen med knappen Volymkontroll eller med EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Dessutom kan

enheten slås av/på, batteribyte genomföras eller automatisk omstart av enheten ske utan att volymnivån ändras. Volymnivån vid uppackning (fabriksinställning) är 68 dBA, fritt fält.

F: Varför ska öppna domer användas?

S:

Roger Focus II anpassas på barn eller personer med normal hörsel eller minimala hörselnedsättningar, och därför rekommenderar vi användning av öppna domer för naturligt ljud. Stängda domer rekommenderas inte för Roger Focus II på grund av ocklusion, men kan användas utan risk av barn och vuxna.

 

F: Vilken är den maximala utnivån?

S:

Den maximala utnivån med tunna ljudslangar är 80 dBA, fritt fält, vilket överensstämmer med det maximala 90 dBA under lång tid-genomsnittet som anges i EN50332-1-standarden (maximalt ljudtryck för hörlurar i samband med portabel utrustning).

F: Kan ett slangfäste användas istället för en tunn ljudslang?

S:

Mekaniskt tillåter Roger Focus II-höljet användning av ett slangfäste istället för en tunn ljudslang. Effekten på akustiken av ett byte till ett slangfäste är att resonansfrekvensen ändras kring 1 kHz och att förstärkningen ökar (+ 8 dB SPL vid 1 kHz). Den maximala utnivån är 87 dBA, fritt fält, vilket överensstämmer med det maximala 90 dBA under lång tid-genomsnittet som anges i EN50332-1-standarden (maximalt ljudtryck för hörlurar i samband med portabel utrustning). Detta innebär att användning av Roger Focus II med ett slangfäste istället för med en tunn ljudslang inte utgör någon risk. Om Roger Focus II används med ett slangfäste kan volymen minskas med volymkontrollen, så att samma förutsättningar uppnås som vid användning med en tunn ljudslang.

Utbildningsguider och videoklipp för skolor som använder Roger Focus II-lösningen. Den här lösningen förbättrar taluppfattningen för barn i klassrummet.1,2,3,4,5

1 Jones, C. (2014). Roger Focus för barn i skolåldern. Field Study News. Hämtad från www.phonakpro.com/evidence februari, 2021.

2 Rance, G. (2018). Remote microphone listening devices for adults and children with unilateral hearing loss. Phonak Field Study News. Hämtad från www.phonakpro.com/evidence februari, 2021.

3 Rance. G., Chisari, D., Saunders, K. och Rault, J.L. (2017). Reducing Listening-Related Stress in School-Aged Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(7), 2010–2022.

4 Schafer, E., Gopal, K., Mathews, L., Thompson, S., Kaiser, K., McCullough, S., Jones, J., Castillo, P., Canale, E. och Hutcheson, A. (2019). Effects of auditory training and remote microphone technology on thebehavioralperformance of children and young adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Audiology. 30(5), 431–43.

5 Kristin N. Johnston, Andrew B. John, Nicole V. Kreisman, James W. Hall III och Carl C. Crandell (2009) Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD), International Journal of Audiology, 48:6, 371-383