Support för Roger iN-mikrofoner

Frågor och svar

 
Packshot.png
 

 

 

F: När ska jag välja en Roger iN-mikrofon?

S: När klienten har en hörapparat med RogerDirect kan du med en Roger iN-mikrofon installera två Roger-mottagare i hörapparaten. Efter installationen kan klienten direkt dra nytta av fördelarna med Roger-tekniken utan att en extern mottagare behövs.

F: Vilka Roger-mikrofoner kan användas för att installera Roger-mottagare?

S:
  • Roger Select iN
  • Roger Pen iN
  • Roger Table Mic II iN

F: I vilka hörapparater kan jag installera Roger-mottagare med hjälp av en iN-mikrofon?

S: Roger-mottagare kan installeras i alla hörapparater med RogerDirectTM

F: Hur många Roger-mottagare kan installeras med en Roger iN-mikrofon?

S: Två mottagare kan installeras.

F: Vilket Roger-mottagaralternativ installeras med en Roger iN-mikrofon?

S: Roger-mottagaralternativ (03) kommer att installeras.

F: Hur kan jag kontrollera hur många Roger-mottagare som finns kvar i en Roger iN-mikrofon?

S: Tryck kort på installationsknappen med hjälp av stiftverktyget.
Två gröna LED-lampor = två mottagare installerade,
En grön och en röd LED-lampa = en mottagare installerad,
Två röda LED-lampor = inga mottagare installerade.

F: Hur kan jag kontrollera om Roger är installerad i en hörapparat med RogerDirect?

S: Det finns tre sätt att kontrollera om Roger har installerats i hörapparaten:

Alternativ A, med en Roger-mikrofon:

Håll Roger-mikrofonen nära hörapparaten och tryck på Anslut-knappen. När anslutningen lyckas (grön LED-lampa) är Roger installerad i hörapparaten.

Alternativ B, med Phonak Target:

När du har anslutit hörapparaten till anpassningsprogramvaran kan du föra musen över hörapparaten. Ett popupfönster öppnas som visar Roger-installationens status.

Alternativ C, med myPhonak app:

1. Välj ”MyPrograms” (Mina program) i listan.

2. Välj  ”MyRoger” (Min Roger) i listan.

3. Roger-installationens status för vänster och höger  hörapparat med RogerDirect visas.

F: Kan jag ansluta andra Roger-mottagare än de som jag installerade i hörapparaten med RogerDirect?

S: Ja, en Roger iN-mikrofon kan ansluta alla andra kompatibla Roger-mottagare.

F: Kan jag använda Roger iN-mikrofonen med en mikrofon som inte är en Roger iN-mikrofon i ett MultiTalker Network, t. ex. Roger EasyPen?

S: Ja.

F: Efter installationen i hörapparaten, kan jag avinstallera mottagaren från hörapparaten med hjälp av en iN-mikrofon?

S: Ja, så länge Roger iN-mikrofonen har en tom plats kan du avinstallera Roger-mottagaren med samma procedur som vid installationen.

F: Hur vet jag om Roger iN-mikrofonen har en tom plats?

S: Tryck kort på installationsknappen på Roger iN-mikrofonen. En röd blinkning från indikatorljuset anger att det finns minst en tom plats.

F: Efter att ha installerat en mottagare i hörapparaten med hjälp av en Roger iN-mikrofon, kan jag avinstallera mottagaren från hörapparaten till en tom Roger X?

S: Ja, Roger-mottagaren kan avinstalleras till en tom Roger X (03).

F: Finns det en tidsgräns för hur länge det går att avinstallera?

S: Nej, en Roger-mottagare kan avinstalleras när som helst.

F: Hur många gånger kan jag installera och avinstallera en Roger-mottagare?

S: Hur många gånger du vill.

F: Hur ser jag skillnad på en Roger iN-mikrofon och en som inte är en iN-mikrofon?

S: Titta på produktnamnet som står tryckt på produkten, iN-mikrofonerna har tillägget ”iN”.

F: En skola har tidigare installerat Roger-mottagaralternativ (02) i en hörapparat. Kan jag fortfarande installera en Roger-mottagare (03) med iN-mikrofon?

S: Ja.

F: Vem kan installera Roger i en hörapparat med RogerDirect ?

S: Endast audionomer har behörighet att installera Roger.

F: Hur kan jag fjärrinstallera Roger-mottagare med Roger iN-mikrofoner och stiftverktyget eller Roger X och Roger Installer?

S: Roger-installation via en Roger iN-mikrofon och stiftverktyget eller Roger X och Roger Installer har utformats för att genomföras av en audionom eller personal som utbildats och certifierats för Roger.

Därför kan endast audionomer eller personal som utbildats och certifierats för Roger göra det möjligt för slutanvändaren att utföra en fjärrinstallation genom en onlinesession.

Audionomen eller personal som utbildats och certifierats för Roger behöver ha en fastställd och dokumenterad process för hur de ska instruera sina klienter till att installera Roger-mottagaren och hur slutanvändarna ska använda sina Roger-mikrofoner.