Support för Roger inspiro™

Kompatibilitet

För att du ska kunna använda Roger inspiro med dina hörapparater behöver du en kompatibel Roger-mottagare.

Roger inspiro kan användas tillsammans med följande Roger™-produkter:

  • Roger Touchscreen Mic
  • Roger Pass-around
  • Roger Multimedia Hub
  • Roger AudioHub
  • Roger DynaMic
  • Roger WallPilot
  • Roger DigiMaster X
  • Roger DigiMaster 5000
  • Roger DigiMaster 7000

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Roger™ Configurator

Roger Configurator