Support för Roger™ Pen

Frågor och svar

 
Beautyshot Roger Pen
 

General

F: Är alla hörapparater / cochleaimplantat kompatibla med Roger Pen?

S:

Ja. Med tre tillgängliga kategorier av Roger-mottagare finns det en lösning för så gott som alla lyssnare, oavsett vilken hörselteknologi din klient använder.

 • Designintegrerade mottagare finns för Phonak-hörapparater och utvalda CI-ljudprocessorer.
 • Den universella Roger X-mottagaren går att fästa på en audiosko eller streamer, oavsett tillverkare.
 • Roger MyLink, den universella mottagaren med halsslinga, är kompatibel med alla hörapparater eller CI-ljudprocessorer som har en t-spole.

 

Du kan även använda vårt Roger Configurator-verktyg (endast på engelska) för att matcha hörapparater/cochlea-implantat med rätt Roger-mottagare.

F: Vad är skillnaden mellan Roger EasyPen och Roger Pen?

S:

Roger EasyPen erbjuder samma mikrofonprestanda som Roger Pen, men har inte stöd för Bluetooth™ eller manuell mikrofonkontroll.

F: Vad är nytt i firmware-version 2.0?

S:

Med den nya firmware-versionen är det inte längre nödvändigt att ha en särskild ”master”-enhet påslagen i ett MultiTalker-nätverk. Valfri Roger-mikrofon kan slås på och kommer att fungera med en gång. Valfri Roger-mikrofon kan stängas av när som helst utan att frånkoppla MultiTalker-nätverket. Den nya firmware-versionen rekommenderas för alla kunder som använder flera Roger-mikrofoner och är obligatorisk när du vill använda en Roger-mikrofon med äldre firmware-version i kombination med nya Roger Table Mic eller annan Roger-mikrofon som har firmware-version 2.0 installerad. Firmware-version 2.0 förenklar avsevärt användningen av flera Roger-mikrofoner.

F: Vilken räckvidd har Roger Pen?

S:

Den normala räckvidden är 10 meter. Om Roger-mikrofonen och -mottagarna är i direkt siktlinje kan räckvidden vara upp till 20 meter.*

*Räckvidden kan påverkas av 2,4 GHz-teknik, som inte kan färdas genom människokroppar eller andra hinder.

F: När min klient använder ett Roger-system, kan andra personer då ”tjuvlyssna” på hans eller hennes samtal?

S: Nej, överföringen är säker. Endast mottagare anslutna till Roger-mikrofonen kan ta emot signalen.

F: Vad bör en klient göra för att få bättre taluppfattning i bullriga miljöer med en Roger-mikrofon?

S:

 • Be talaren att placera mikrofonen nära sin mun.
 • Se till att övre delen av mikrofonen är riktad mot munnen.
 • Vid användning av Roger Pen kan klienten behöva byta mikrofonläge genom att välja bort den automatiska inställningen. Den mest effektiva mikrofoninställningen i kraftigt buller är inställning 3 (tryck på mikrofonknappen på Roger Pen tre gånger för att komma åt den).

F: Hur justerar man volymen på Roger-signalen när man tittar på TV?

S: Volymen på TV-apparatens ljudutgång går vanligtvis att justera med TV-apparatens egen volymkontroll. Kontrollera även TV-apparatens inställningar för att se om det går att justera volymen på dess högtalare och ljudutgång separat.

Anmärkning: Om klienten har en separat TV-box rekommenderar vi att han eller hon ansluter dockningsstationen till boxens ljudutgång. På så sätt kan klienten ställa in volymen på TV-boxen (den Roger-signal som hörs) till en nivå och TV-apparatens normala ljud (via dess högtalare) till en annan nivå som passar andra lyssnare.

F: Hur gör man för att ansluta dockningsstationen till en TV-apparat?

S:

Det enklaste sättet är att ansluta ljudkabeln till TV-apparatens hörlursutgång samt till dockningsstationens ljudingång. Då detta kan dämpa TV-apparatens högtalare finns det andra alternativ för att fånga upp TV-apparatens signal:

 • Använd TV-apparatens analoga SCART- eller RCA-utgång (adaptrar för dessa finns att köpa i elektronikbutiker eller från Phonak).
 • Använd valfri analog ljudutgång på TV-boxen.
 • Använd någon TV-apparatens eller TV-boxens digitala ljudutgångar (optisk Toslink eller koaxial – RCA) och en konverterare. Konverterare för digitalt till analogt ljud finns att köpa i elektronikbutiker eller från Phonak.

F: Hur justerar man volymen på Roger-mikrofonen?

S:

Mikrofonens volym går inte att justera. Det går dock att justera standardvolymen på utvalda Roger-mottagare (alternativ (02)) med hjälp av Roger inspiro. Se bruksanvisningen för Roger inspiro för information om hur du ändrar standardvolym på mottagaren.

Alternativt kan du ändra Roger-mikrofonens volym genom att justera volymen på hörapparaten.

F: Går det att använda en Roger-mikrofon för att lyssna på GPS-navigering?

S:

Ja. Använd den medföljande micro-USB-ljudkabeln för att ansluta GPS-enhetens hörlursutgång till Roger-mikrofonen. Slå sedan på Roger-mikrofonen och GPS-navigeringen. Roger-mikrofonen kommer att växla till ljudläge så snart den känner av att det kommer ljud från GPS-enheten. Detta kommer att dämpa Roger-mikrofonen, så att din kund kan fokusera på GPS-anvisningarna.

F: Hur kan min klient använda Roger-mikrofonen för att prata i telefon?

S: Roger Pen kan parkopplas direkt med alla Bluetooth™-kompatibla telefoner.

Det finns andra alternativ tillgängliga för telefoner utan Bluetooth™. Se bruksanvisningen för mer information.

F: Behöver min klient en särskild kod för att parkoppla Roger Pen med en Bluetooth™-kompatibel mobiltelefon?

S:

Roger Pen använder standardkoden ‘0000’ (fyra nollor). De flesta mobiltelefoner ansluter automatiskt med denna kod.

F: Kan Roger Pen användas för att lyssna på musik via Bluetooth™?

S:

Roger Pen har stöd för Bluetooth™-profilerna för handsfree och headset. Dessa protokoll används för telefonsamtal via mobiltelefoner, Bluetooth-kompatibla hemtelefoner och datorer (Skype). Bluetooth™-protokollet för musik stöds inte. För att lyssna på musik, använd den medföljande micro-USB-ljudkabeln för att ansluta Roger Pen till hörlursuttaget på en musikenhet. Musiken överförs då trådlöst direkt till dina öron.

F: Vad är bredbandsaudio med Bluetooth™?

S:

Roger Pen har stöd för profilen för bredbandsaudio med Bluetooth™. Om en mobiltelefon och leverantören erbjuder bredbandsaudio kan lyssnaren prata i mobiltelefon i båda öronen med en bandbredd på omkring 7 kHz. Detta leder till mycket bättre talförståelse. Bredbandsaudio med Bluetooth™ kallas även för ”HD-röst”.

F: Är det möjligt att lyssna på mer än en Roger-mikrofon åt gången?

S: Ja, det går att ansluta upp till 10 mikrofoner till ett Roger-nätverk.

Enheten på vilken du trycker på Anslut för att lägga till ytterligare mikrofoner blir regulator för nätverket och måste vara tillgänglig för användning av fler mikrofoner.

Endast en mikrofon kommer att vara aktiv åt gången, vilket betyder att den första talaren kommer att höras. Om en annan talare talar samtidigt kommer han/hon inte att höras förrän den första talaren slutar tala.

Frågor och svar om Roger-teknik

F: Vad är Roger?

S:

Roger är den nya digitala kommunikationslösningen som överbryggar problemet med taluppfattning i buller och på avstånd, genom att trådlöst överföra talarens röst direkt till den som lyssnar.

F: Vem kan ha nytta av Roger?

S:

Personer med hörselnedsättning som, även vid användning av hörapparater eller cochlea-implantat, kämpar för att höra och uppfatta tal i krävande lyssningssituationer, som i starkt buller och på avstånd.

F: Varför namnet Roger?

S:

Namnet Roger kommer från flyg-/radiovärlden, där det betyder ”meddelande mottaget och förstått”.

F: Är digitala hörapparater inte tillräckligt?

S:

Vissa användare av digitala hörapparater känner att den förbättrade ljudkvaliteten och det minskade bakgrundsbullret gör att de inte längre behöver ett personligt trådlåst mikrofonsystem.
Ett Roger-system erbjuder dock fortfarande många fördelar jämfört med digitala hörapparater. Dessa inkluderar att minska efterklangseffekterna (eko) och att bidra till övervinnandet av avståndseffekter mellan talaren och lyssnaren med hörselnedsättning.

F: Om min klient använder två hörapparater, ska han/hon då ha två Roger-mottagare?

S:

Ja, eftersom vetenskapliga bevis visar att överföring av tal till båda öronen gör störst nytta. En studie visar att taluppfattningen ökade med 40 % när två trådlösa mottagare användes istället för en.

(Valente, Enrietto, Crandell, Lewis [2002]).

F: Vid vilken ålder bör barn börja använda Roger-teknik?

S:

Trådlös mikrofonteknik kan spela en värdefull roll i att öka ett barns tillgång till ljud från en tidig ålder, vilket är viktigt för tal- och språkutvecklingen. De flesta experter rekommenderar att sådana system introduceras när barnet börjar röra på sig.

F: Vad erbjuder Roger-teknik?

S:

 • Roger använder 100 % digital överföring.
 • Roger ansluter enheter (mottagare, flera mikrofoner) till ett nätverk med bara ett klick.
 • Roger körs på 2,4 GHz-bandet, som är licensfritt globalt, vilket gör det möjligt för kunder att resa och använda sina system runt om i världen.
 • Tack vare sina intelligenta, adaptiva algoritmer är Rogers signal immun mot elektromagnetiska störningar.
 • Roger-tekniken gör det äntligen möjligt för vuxna användare att bättre höra ord från flera olika mikrofonanvändare. Forskning av L. Thibodeau (2013, 2014) visar att hörapparatanvändare med ett Roger-system förstår tal på avstånd och i 75 dB (A) buller 62 % bättre än personer utan hörselnedsättning.
 • Roger eliminerar frekvenshanteringen – yrkesgrupper som lärare och undervisningsaudiologer behöver inte längre hantera kanaler.

F: Hur skiljer sig Roger-teknik från Bluetooth™-teknik?

S:

Roger är en adaptiv, digital trådlös överföringsteknologi utvecklad av Phonak för 2,4 GHz-bandet.

Roger har:

 • Låg fördröjning för effektiv kommunikation ansikte mot ansikte.
 • Tillförlitlig sändning med lång räckvidd till miniatyrmottagare med låg effekt.

Även om Bluetooth™ körs på samma frekvensband som Roger använder det ett annat protokoll och är därför inte kompatibelt. Det skiljer sig också åt på följande sätt:

 • Bluetooth™-teknik förbrukar betydligt mer ström än Roger på mottagarnivån.
 • Antalet Bluetooth™-mottagare (t.ex. hörlurar eller handsfree) är begränsat till tre, medan ett Roger-system tillåter sändning till ett obegränsat antal mottagare.
 • Ljudfördöjningen är mycket högre med ett Bluetooth™-system än med ett Roger-system.

F: Påverkas Roger-nätverk av solpaneler?

S:

Nej. Roger är en robust digital trådlös kommunikationslösning som är immun mot sådana störningskällor.

F: Påverkas Roger-nätverk av WiFi-nätverk?

S:

Ett Roger-nätverk påverkas inte av Wi-Fi. Det innebär att man kan surfa på internet när man använder ett Roger-system utan att ljudsignalen påverkas överhuvudtaget.
WiFi-nätverk är dock inte särskilt stabila och WiFi-kapaciteten kan minska temporärt om en Roger-mikrofon är närmare en 802.11g-Wi-Fi-åtkomstpunkt än en meter.

F: Kan min kund använda ett Roger-system på ett flygplan?

S:

Eftersom Roger är ett radiosystem med både sändare (mikrofon) och mottagare gäller samma restriktioner under flygning som för mobiltelefonteknik. Systemet bör därför inte användas på ett flygplan.

F: Kan min klient använda ett Roger-system på ett sjukhus?

S:

Rogers trådlösa mikrofoners uteffekt är mycket låg och ligger väl inom alla statliga etablerade säkerhetsstandarder.
Även om du ska kunna använda ett Roger-system på ett sjukhus, rekommenderar vi dock att du inte använder det på en intensivvårdsavdelning eller i en operationssal.

F: Kommer ett Roger-system att påverka en pacemaker?

S:

Så vitt vi vet finns det inga rapporterade fall av trådlösa mikrofonsystem för personer med hörselnedsättning som har påverkat pacemakers eller annan medicinsk utrustning. Personer med pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska dock alltid rådfråga sin läkare eller tillverkaren av utrustningen innan de använder en Roger-enhet. Användning av enheten tillsammans med en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska alltid ske enligt säkerhetsrekommendationer från läkaren som ansvarar för pacemakern eller tillverkaren av pacemakern.
Roger-produkter uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EG. Dessutom uppfyller alla Roger-tillbehör för hörapparater de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 93/42/EEG (medicintekniska direktivet).

Q: In which situations are other solutions than Roger Pen / EasyPen recommended?

A:

 • Large group conversations with more than six participants; for such situations one or multiple Roger Table Mic II are recommended.
 • When the user wishes a solution to hear better in a restaurant, for such situations Roger Pen / EasyPen is recommended.

Q: Does Roger Pen / EasyPen work with any hearing system?

A: Roger Pen works with most hearing aids, cochlear implants and Bahas. A  Roger receiver is required to bring the signal from Roger Pen into the hearing system. For most Phonak hearing aids as well for all recent cochlear implant sound processor, there is a design integrated Roger receiver. For other hearing aids, the universal Roger X or Roger MyLink can be used.

Q: How many listeners can listen to Roger Pen / EasyPen?

A: An unlimited number of users can be connected to Roger Pen / Roger EasyPen.

Setup

Q: How do I need to setup the hearing aid?

A: Most HI / CI automatically switch the program when Roger Pen / EasyPen is switched on. Some need a manual program (e.g. EXT / DAI or T-Coil).

Q: How do I connect Roger Pen / EasyPen to my hearing aids / cochlear implant?

A: Hold Roger Pen / EasyPen close to the receiver and briefly press the connect button, a green LED confirms connection. This has to be done only once, Roger Pen / EasyPen remains connected.

Technical questions

Q: What are the technical characteristics (operating time, range, latency of Roger Pen / EasyPen?

 • Operating time: Up to 8 hours
 • Bluetooth talk time: Up to 5 hours*
 • Bluetooth standby time: Up to 39 hours*
   

Transmission range: Up to 50 meters / 165 feet (to hearing device with RogerDirect); Up to 25 meters / 80 feet (to Roger receiver) 

Latency: Mic to receiver output: 17 ms

Q: How many microphones are in Roger Pen / EasyPen?

A: Roger Pen / EasyPen has two integrated microphones.

Q: What audio input options does Roger Pen / EasyPen have?

A: Roger Pen / EasyPen can be connected to a headphone output (3.5 mm socket) using the included audio cable.

Q: Can I combine Roger microphones?

A: Yes, Roger Pen / EasyPen can be combined with other microphones such as Roger Select or Roger Table Mic II.

Q: Does Roger Pen / EasyPen have Silent Landing?

A: Yes, whenever Roger Pen / EasyPen detects a free fall, it mutes the internal microphones to prevent any loud noise when landing.

Q: How do I reset the Roger Pen / EasyPen?

A: Complete reset: Roger Pen: Press On/off and Bluetooth together for 10 seconds

Roger Pen iN: Press on/off and reset button together for 10 seconds. 

Disconnect (NewNet): Press Connect for 10 seconds

Daily use

Q: After switching Roger Pen / Easy Pen on, in what microphone mode is it?

A: It depends on the orientation of the device.

Q: What can clients do to improve understanding using Roger Pen / EasyPen?

A:
 • Always bring Roger Pen/ EasyPen as close to the speakers as possible. 
 • When Roger Pen / EasyPen is worn on the chest, then it should be worn in the center of the body. 
 • When you place Roger Pen / EasyPen on the table, make sure it points in the direction of the actual talker. 
 • Avoid hiding Roger Pen / EasyPen behind glasses, computer screens and other objects.

Q: Is it possible to listen to an audio device and the microphone in parallel?

A: No.

Q: How can Roger Pen be connected with a phone?

A: Bluetooth wireless technology provides an easy way to connect the Roger Pen with a phone.* When the phone does not support Bluetooth, then alternatively adaptors and cables can be used. Please check the ‘Phone calls made easy with Roger’ brochure.

Bluetooth

Q: Is Roger Pen compatible with any phone / computer?*

A: In most cases yes, Roger Pen supports Bluetooth version 4.0. Ask the dealer of the phone or computer to clarify compatibility questions.

Q: With what types of devices can a client make phone calls?*

A: Roger Pen can be connected to any device that is capable of doing phone calls such as cell phone, landline phones, etc. Provided the device has a Bluetooth or a Bluetooth hub connected.

Q: Can Roger Pen be turned off while still remaining connected to the phone / computer? *

A: Yes, when you turn off your Roger Pen it remains connected with your phone / computer.

It is recommended to switch off the Bluetooth feature (long press on the decline button) when no phone call is expected for a longer time period to reduce battery consumption.  

Q: Can my client listen to music via Bluetooth? *

A: Most phone / computer stream music using A2DP profile which is not supported by Roger Pen due to technical reasons. Some phone settings or apps allow you to convert music into headset or hands free profile and then your client can listen to music via Roger Pen. Please ask the phone dealer for options.

Using multiple microphones

Q: How many other microphones can be connected with Roger Pen / EasyPen?

A: Up to 10 Roger microphones can be connected in a network.

Q: Which speaker has priority?

A: Every microphone has the same priority, the device that detects the voice first will transmit its voice until the speaker stops speaking (another speaker cannot interrupt).  

Note that if the audio cable is plugged directly into Roger Pen, it will always be active and no other microphone is able to transmit.

Q: Why is it not possible to use multiple Roger Pen / EasyPen on the table?

A: Due to technical reasons it is not possible to use multiple Roger Pen / EasyPen on the table. If such a setup is required, it is recommended to use Roger Table Mic II.

*Not applicable for Roger Pen iN and Roger EasyPen.