Support för Roger™-mottagare

Frågor och svar

 
Roger EasyPen Family
Roger-mottagare
 

RogerDirect och Roger installation

F: Vad är RogerDirect?

S: RogerDirect är en funktion hos Phonak Marvel-hörapparaterna. RogerDirect från Phonak är en branschledande funktion som gör det möjligt för Roger-mikrofoner att sända direkt till hörapparaterna.  Efter en enkel installation av Roger-mottagaren får användaren tillgång till alla fördelar med Roger, i både buller och på avstånd, utan att ansluta en extern mottagare.

F: Vad är Roger installation?

S:  Roger installation är processen när man installerar Roger-mottagare i valfri Marvel-hörapparat.  

F: Hur kan en Roger-mottagare installeras i en Marvel-hörapparat?

S:  En Roger-mottagare kan installeras i en Marvel-hörapparat med hjälp av:  

– Roger X och Roger Installer

Roger X  måste ha serienummer 1744xxxx eller högre för att vara kompatibel med, och kunna installeras i en Marvel-hörapparat

F: Vad är Roger™-teknik?

S: Roger-tekniken erbjuder förbättrad taluppfattning i buller och på avstånd. Röster fångas upp med ett högt signal-brusförhållande av Roger-mikrofoner och återges i hörapparaten med en förstärkning som anpassas dynamiskt till det omgivande bullret

F: Har RogerDirect i Phonak Marvel-hörapparater ett serienummer?

S: Nej. 

RogerDirect är en funktion hos Marvel-hörapparater. Serienummer finns endast  på hårdvara (t.ex. Roger X), som behövs för att installera en Roger-mottagare  i Phonak Marvel-hörapparater.  

RogerDirect och Roger installation via Roger X

F: Vad är Roger X?

S:  Roger X är en universell Roger-mottagare som kan fästas på valfri hörapparat, ljudprocessor för cochleaimplantat eller BAHA (benförankrad hörapparat) med en audioingång (DAI) eller en 3-stiftskontakt.  Roger X kan också användas för att trådlöst installera en Roger-mottagare i en Marvel-hörapparat via Roger Installer.

F: Hur vet jag om en Roger X kan installera en Roger-mottagare direkt i en Phonak Marvel-hörapparat?

S:  Alla Roger X med ett serienummer som börjar med de fyra siffrorna 1744 eller högre kan användas för att installera Roger-mottagare  i Phonak Marvel-hörapparater.

Som visuell indikation är Roger X champagnefärgad. 

F: Vem kan installera Roger i Phonak Marvel-hörapparater?

S: Audionom, hörselpedagog, skolpersonal

F: Kan en installerad Roger-mottagare i en Phonak Marvel-hörapparat avinstalleras och återställas i en tom Roger X?

S: Ja.

F: Kan en Roger X med Roger-mottagare användas med en annan hörapparat via DAI (digitalt ljudgränssnitt)?

S: Ja.

F: Vad är en tom Roger X?

S: En tom Roger X innebär att Roger-mottagaren har installerats i en Phonak Marvel-hörapparat och att den inte längre innehåller Roger.

F: Kan jag använda en tom Roger X via en audiosko eller en 3-stiftskontakt (DAI)?

S: Nej. 

En tom Roger X kan inte ta emot någon Roger-signal.

F: Hur vet jag om en Roger X är tom eller full?

S:  Behörig personal kommer att använda Roger Installer. 

a)  Full: Indikatorljuset på ovansidan av  Roger Installer LYSER GRÖNT för att visa att Roger-mottagaren finns inne i Roger X

b) Tom: Indikatorljuset på ovansidan av Roger Installer lyser inte. 

RogerDirect och Roger installation via Roger X

F: Kan en Roger X användas för att installera Roger i fler än en Marvel-hörapparat på samma gång?

S: Nej.  

När den har installerats i en Phonak Marvel-hörapparat är Roger X tom. 

F: Phonak Marvel-hörapparaten med Roger installerat via Roger Installer har kommit bort eller skadats. Vad ska jag göra?

S: Lokal ersättning för förlust och skada på Phonak-enheter skiljer sig från land till land. Information om villkor, kostnader och täckning finns i Phonaks avsnitt om förlust och skada i Phonaks priser och policy. 

I allmänhet  ska den tomma Roger X-mottagaren och den trasiga hörapparaten returneras med korrekta blanketter till Phonak. En ny eller reparerad Marvel-hörapparat kommer att skickas tillbaka tillsammans med en ny Roger X-mottagare enligt Phonaks villkor för förlust och skada. 

F: Kan jag använda Phonak Remote App för att kontrollera om Roger har installerats i mina Marvel-hörapparater?

S: Ja. 

Kontrollera att appen är ansluten till Marvel-hörapparaterna. 

1. Välj ”MyPrograms” (Mina program) i listan

2. Välj  ”MyRoger” (Min Roger) i listan

3. Roger installationsstatus för vänster och höger  Marvel-hörapparat visas.

F: Jag har en utvärderingsperiod med Phonak Marvel-hörapparater, kan en Roger-mottagare installeras i utvärderingsenheten?

S: Ja.

F: Vad händer om man försöker installera en Roger-mottagare i en Marvel-hörapparat om en Roger-mottagare redan har installerats?

S: En röd LED-lampa lyser på Roger Installer.

RogerDirect och Roger installation via Roger iN-mikrofon

F: Vad är Roger iN-mikrofoner?

S: Roger iN-mikrofoner är dedikerade Roger-mikrofoner som kan installera två Roger-mottagare i ett par Marvel-hörapparater.

F: Kan Roger iN-mikrofonen installera två Roger-mottagare i två Marvel-hörapparater?

S: Ja.

F: Går det att lyssna på en ljudenhet och mikrofonen samtidigt? Hur vet jag om mikrofonen är en Roger iN?

S: Om tillägget ”IN”  anges i slutet av produktnamnet är det en Roger iN-mikrofon.  Till exempel Roger Select iN. 

F: Kan Roger-mottagare som installerats i Marvel-hörapparater avinstalleras på en Roger iN-mikrofon?

S: Ja.

En Roger iN-mikrofon måste ha minst en tom plats.

F: Hur vet audionomen att Roger iN-mikrofonen har en tom plats?

S: Audionomen kommer att använda ett Phonak-verktyg för att kontrollera indikatorljusets status: en RÖD indikator anger att det finns minst 1 tom plats. 

F: Vilket alternativ för Roger-mottagare kommer att installeras när en Roger iN-mikrofon används?

S: Alternativet Roger-mottagare  (03) kommer att installeras av Roger iN-mikrofonen.

F: Går det att installera både alternativet Roger-mottagare (02) och (03) i samma Phonak Marvel-hörapparater?

S: Ja.

F: Kan en Roger-mottagare med alternativ 02 avinstalleras på en tom Roger iN-mikrofon?

S: Nej.

Funktionen för alternativet Roger-mottagare 02  kan bara installeras på en Roger X med alternativ 02.

F: Kan en Roger-mottagare med alternativ 03 avinstalleras på en tom Roger X med alternativ 02?

S: Nej.

Funktionen för alternativet Roger-mottagare 03  kan bara installeras på en Roger X med alternativ 03.