Support för Roger™ Touchscreen Mic

Kompatibilitet

För att du ska kunna använda Roger Touchscreen Mic med dina hörapparater behöver du en kompatibel Roger-mottagare.

Roger Touchscreen Mic kan användas tillsammans med följande Roger™-produkter:

• Roger Pass-around

• Roger Multimedia Hub

• Roger Charging Rack

• Roger WallPilot

• Roger DigiMaster 7000

• Roger DigiMaster 5000

• Roger DigiMaster X

 

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic