Support för Roger™ Touchscreen Mic

Frågor och svar

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic
 

F: Hur många Roger-enheter kan den primära Roger-mikrofonen ansluta till samma nätverk?

S:

 • Ett obegränsat antal Roger-mottagare
 • Upp till 35 Roger-mikrofoner
 • Högst 1 Roger Multimedia Hub när nätverksläget Mixning används
 • Högst 1 Roger DigiMaster 5000
 • Upp till 2 Roger DigiMaster 7000
 • Upp till 5 Roger DigiMaster X

F: Är det möjligt att integrera Roger Touchscreen Mic i ett befintligt klassrumsnätverk där den primära enheten är en Roger inspiro?

S:

 •  Ja, placera de båda mikrofonerna intill varandra (inom 10 cm avstånd)
 •  Tryck på Anslut i Roger inspiro. Roger inspiro måste vara i Roger-läge. 

F: Är det möjligt att integrera Roger inspiro i ett befintligt klassrumsnätverk där den primära enheten är en Roger Touchscreen Mic?

S:

 • Under Inställningar i Roger Touchscreen Mic, gå in under Network-mode och välj Primary Talker eller Equal Talker.
 • Placera de båda mikrofonerna intill varandra (inom 10 cm avstånd)
 • Tryck på Anslut i Roger Touchscreen Mic. Obs! De specifika funktionerna hos Roger Touchscreen Mic, t.ex. mixning, kommer inte att kunna användas i den här konfigurationen.

F: Hur vet jag om Roger Touchscreen Mic är den primära enheten i klassrumsnätverket?

S: Längst upp till vänster på skärmen visas siffran 1

F: Hur ansluter jag en Roger-mottagare till en Roger-mikrofon?

S:

 • Se till att både din Roger Touchscreen Mic och din Roger-mottagare är påslagna.

 • Håll din Roger Touchscreen Mic inom 10 cm avstånd från Roger-mottagaren.

 • Tryck på Anslut på din Roger Touchscreen Mic.

 • Upprepa dessa steg för att ansluta fler Roger-mottagare.

F: Är Roger Touchscreen Mic kompatibel med klassrumsförstärkningssystemet Phonak Dynamic SoundField?

S: Ja, Roger Touchscreen Mic går att använda direkt med Phonak Roger Dynamic SoundField-systemet när du har tryckt på Anslut.

F: Är Roger Touchscreen Mic kompatibel med ljudförstärkningssystem från andra tillverkare?

S: Ja, Roger Touchscreen Mic kan användas med andra ljudförstärkningssystem. En maskinvara krävs – Roger DigiMaster X. Roger DigiMaster X måste vara kabeldragen vid anslutning till andra ljudfältssystem. När det är klart, tryck på Anslut för att ansluta Roger Touchscreen Mic till Roger DigiMaster X.

F: Kan jag ansluta en Roger Pen eller Roger Clip-On Mic till ett nätverk med en Roger Touchscreen Mic?

S: Nej. Roger Touchscreen Mic kan användas i ett nätverk med andra Roger Touchscreen Mics, Roger Pass-arounds, Roger Multimedia Hubs, Roger inspiros, Roger DynaMics och Roger AudioHubs.

F: Kan jag programmera ett namn för Roger-mottagaren?

S: Ja, använd menyn Inställningar på Roger Touchscreen Mic och välj Namn under Inställningar för Roger-mottagare. Eller använd Roger Upgrader-programvaran som finns tillgänglig som gratis nedladdning

F: Hur kommer jag tillbaka till hemskärmen på Roger Touchscreen Mic?

S: Tryck lätt på På/Av-knappen.

F: Kan jag ansluta en till mikrofon när Roger Touchscreen Mic är i gruppläget?

S: Nej, det är inte möjligt att ansluta fler mikrofoner till nätverket i gruppläget. Det är dock möjligt att ansluta fler mottagare.

F: Kan jag lägga till en mikrofon, Roger Touchscreen Mic eller Roger Pass-around, eller en hubb till nätverket genom att använda en Roger WallPilot?

S: Ja. Slå av och på enheten igen framför Roger WallPilot.

F: Kan jag använda JoinNet på Roger Touchscreen Mic när jag använder en Roger WallPilot för att ansluta till ett nätverk?

S: Ja. Tryck på JoinNet framför Roger WallPilot.

F: Varför går det inte att välja intervjuläget i mikrofonlägesmenyn på min Roger Touchscreen Mic?

S: Om intervjuläget krävs kan det slås av eller på i menyn Inställningar.

F: Kan jag se vilka enheter som är anslutna till samma nätverk?

S: Ja. Tryck på Lista enheter på Roger Touchscreen Mic. Anslutningsikonen visas på den högra sidan när enheten är i samma nätverk och enhetsnamnet visas i fet stil.

F: EasyGain – glidande skala. Vad är numret för varje glidande steg?

S: Varje steg med knappen +/– motsvarar en ändring med 2 dB, upp till max. 8 dB högre/lägre än normalnivån. Normalnivån är den levererade fabriksinställningen.

F: Kan EasyGain användas med flera Roger-mottagare samtidigt?

S: Nej, du måste justera varje Roger-mottagare individuellt genom att välja ”Inställningar för Roger-mottagare” i inställningsmenyn för Roger Touchscreen Mic. Därefter väljer du ”EasyGain-nivå” och justerar nivån. För nästa Roger-mottagare, välj ”Inställningar för Roger-mottagare” igen och därefter ”EasyGain-nivå” för att justera nivån, och så vidare ...

F: Kan jag ändra aktiveringstiden för skärmsläckaren?

S: Ja, peka på ikonen för Inställningar, välj Skärm, därefter Skärmsläckare och ställ in önskad tidsfördröjning.

F: Stämmer det att Roger DigiMasters och sekundära Roger-mikrofoner inte är aktiva i nätverket då Gruppläge eller Intervjuläge är aktiverat i den primära Roger Touchscreen Mic?

A: Ja, alla Roger DigiMasters och sekundära mikrofoner i ett MultiTalker-nätverk deaktiveras tillfälligt per automatik. När Roger Touchscreen Mic åter fästs i halsbandet återgår nätverket till att fungera som tidigare.

F: Stämmer det att Roger DigiMasters och sekundära Roger-mikrofoner inte kan anslutas till Roger Touchscreen Mic då den används i Gruppläge eller Intervjuläge?

S: Ja, när Gruppläge eller Intervjuläge är aktiverat i Roger Touchscreen Mic kan bara Roger-mottagare anslutas till Roger Touchscreen Mic.

F: Vilken CI-profil för Roger X är lämplig för CI?

S: CI-profiler

·         Automatisk

·         Profil 1 – inte tillgänglig

·         Profil 2 Opus 2

·         Profil 3 Naída CI+ComPilot/ Sonnet

·         Profil 4 Neptune/ Harmony/ Auria +8dB EasyGain

·         Profil 5 MicroLink CI S

·         Profil 6 – inte tillgänglig

·         Profil 7 – inte tillgänglig

·         Profil 8 – inte tillgänglig

·         Profil 9 Nucleus 5, 6

F: Hur gör jag för att välja en CI-profil för Roger X?

S: Peka på ikonen för Inställningar, se till så att Roger-mottagaren är inom 10 cm avstånd från Roger Touchscreen Mic, välj menyn Rogermottagarinställn., peka på CI-profiler och välj lämplig profil, t ex Automatisk.

F: Kan jag uppdatera Roger Touchscreen Mic?

S: Ja, använd mjukvaran Roger Upgrader, som finns tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt från webbplatsen phonakpro.com

F: Vad ska jag göra om en “sur smiley” syns i skärmen på Roger Touchscreen Mic och mikrofonen inte startar om automatiskt efter 30 sekunder?

S: Återställ enheten manuellt genom att hålla inne Av/På-knappen och Tyst-knappen samtidigt i minst åtta sekunder.

F: Kan Massanslut endast användas för att ansluta mottagare?

S: Ja, Massanslut kan bara användas för att ansluta Roger-mottagare, inte några Roger-mikrofoner eller Roger SoundField.

F: Är mikrofonläget låst när Quick Menu är aktiverat?

S: Ja, om Roger Touchscreen Mic har programvara 1.2 eller senare. Mikrofonläget (halsbandsläge, automatiskt, gruppläge eller intervjuläge) är låst till det som valts innan Quick Menu aktiverades. Det förblir låst tills Quick Menu avaktiveras.

Frågor och svar om Roger Pass-around

F: Måste Roger Pass-around startas om när jag använder en Roger Touchscreen Mic för att ändra inställningar?

S: Nej, ändringar tillämpas direkt.

F: Måste jag slå på alla Roger Pass-around-mikrofoner för att aktivera funktionen Tryck-och-tala i Roger Touchscreen-läget?

S: Nej. Varje Roger Pass-around tillämpar ändringar när den slås på.

F: Om volymen på Roger Pass-around har ändrats med volymknappen, återställs den då till standardinställningarna när den stängs av?

S: Ja, inga ändringar sparas när enheten stängs av.

F: Hur vet jag om Tryck-och-Tala-funktionen (PTT) är aktiverad i Roger Pass-around?

S: Indikatorljusen på Pass-around lyser orange på de mikrofoner som är i stand-by-läge och grönt för den mikrofon som är aktiv.

Q: Can I use the Roger Pass-around with Roger inspiro as Primary microphone in the network?

A: Yes, Roger Pass-around  is compatible to Roger inspiro microphone. However some features will not be available: No FM available, No PTT (push-to-talk) mode available. factory settings for Roger Pass-around will be applied:  Auto-mute activated. Mute button deactivated. Volume button activated.

F: Kan jag låta Roger Pass-around vara kvar i bordsstativet när jag skickar vidare den till en annan person?

S: Ja, det är möjligt att låta Roger Pass-around vara kvar i det lätta bordsstativet.

F: Kan jag använda Roger Pass-around om Roger inspiro är primär mikrofon i nätverket?

S: Ja, Roger Pass-around är kompatibel med Roger inspiro. Men, en del funktioner är inte tillgängliga: FM är inte tillgängligt, Tryck-och-Tala (PTT) är inte tillgängligt.
Fabriksinställningar för Roger Pass-around används: Automute är aktiverat, Tyst-knappen är deaktiverad och Volymknappen är aktiverad.

Frågor och svar om Roger Multimedia Hub

F: Kan Roger Multimedia Hub ansluta till en DigiMaster när den används som en fristående mediasändare?

S: Nej, endast Roger-mottagare kan anslutas till Roger Multimedia Hub.

F: Hur tillämpar jag NewNet på Roger Multimedia Hub?

S: Håll inne På/Av-knappen och Anslut-knappen samtidigt i 8 sekunder.

F: Kan Roger Multimedia Hub ansluta till en Roger-mikrofon?

S: Nej, Roger Multimedia Hub kan endast ansluta till Roger-mottagare.

F: Hur vet jag att Roger Multimedia Hub sänder ljud?

S: Anslut Multimedia Hub till Roger-mottagarna genom att hålla dem inom 10 cm från varandra och trycka på Ansluta-knappen på Roger Multimedia Hub. Använd audiokabeln för att ansluta ljudkällan till Multimedia Hub. Sätt igång ljudet från ljudkällan – indikatorljudet runt Ansluta-knappen på Multimedia Hub ska blinka grönt.

F: Kan flera Roger Multimedia Hub användas individuellt av olika elever i samma rum?

S: Ja, flera Roger Multimedia Hub kan användas i sina egna nätverk i samma rum.

F: Kan jag lägga till en Roger Multimedia Hub i ett nätverk genom att använda en Roger WallPilot?

S: Ja, stäng av och slå på Roger Multimedia Hub framför Roger WallPilot eller tryck på JoinNet menyn i Roger WallPilot intill Roger Multimedia Hub.

Q: Can Roger WallPilot be used to manage Roger receivers coming into a classroom with Roger Multimedia Hub used in stand-alone only?

A: No. For Roger Multimedia Hub in stand-alone usage each receiver needs to be connected via the connect button on the Roger Multimedia Hub.

F: Kan Roger WallPilot användas för att hantera Roger-mottagare som kommer in i ett klassrum när Roger Multimedia Hub används som fristående enhet för individuellt bruk?

S: Nej, varje Roger-mottagare måste anslutas via Anslut-knappen på Multimedia Hub då den används fristående.