Phonak TV Connector – support

Kompatibilitet

TV Connector är enbart kompatibel med Phonak Audéo B-Direct. Andra trådlösa hörapparater är inte kompatibla.

 
packshot_tv_connector_d_perspective1_076-3006-0612.jpg