Användarvillkor

Sonova är den ledande tillverkaren av innovativa hörsellösningar. Med våra kärnvarumärken Phonak, Unitron, Advanced Bionics och Connect Hearing erbjuder vi våra kunder ett av branschens mest omfattande sortiment av hörsellösningar. Denna webbplats ägs och drivs av Sonova AG. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du dessa villkor.

Garantifriskrivning

Vi har gjort, och kommer att fortsätta att göra, allt vi kan för att tillhandahålla korrekt och aktuell information. Men vi ger inga garantier eller löften, uttalade eller underförstådda, om att informationen som finns eller refereras till häri är korrekt eller fullständig. Dessutom ska Sonova inte på något som helst sätt hållas ansvarigt för direkta skadestånd, indirekta skadestånd, tillfälliga skadestånd, följdskadestånd eller straffskadestånd som uppkommer till följd av användningen av, åtkomsten till eller oförmågan att använda denna information. Dessutom ska Sonova inte hållas ansvarigt på något sätt för eventuella fel eller brister i innehållet häri. Detta gäller i synnerhet eventuella hänvisningar till produkter och tjänster som tillhandahålls av Sonova. Information på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Sonova kan också, när som helst och utan förvarning, göra förbättringar och/eller förändringar av de produkter och/eller program som beskrivs i den här informationen, och kommer inte att hållas ansvarigt på något sätt för eventuella konsekvenser av sådana förändringar.

Information som Sonova publicerar på webben kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster från Sonova – illustrerade eller beskrivna – som inte annonseras eller finns i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Sonova har för avsikt att marknadsföra sådana produkter, program eller tjänster i ditt land. Ytterligare information kan erhållas från din lokala Sonova-affärskontakt.

Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att det du väljer att använda är fritt från sådant som virus, trojaner och andra destruktiva element. Under inga omständigheter ska Sonova hållas ansvarigt av någon part för direkta skadestånd, indirekta skadestånd, särskilda skadestånd eller följdskadestånd som uppkommer till följd av användning av denna webbplats, inklusive, och utan begränsning till, vinstförluster, verksamhetsavbrott eller förlust av program eller annan data på ditt informationshanteringssystem, även om vi uttryckligen informerats om risken för sådana skador.

Ingen professionell rådgivning

Webbplatsen och dess innehåll utgör inte medicinsk, juridisk eller någon annan typ av professionell rådgivning. Information om olika hörselproblem och deras behandling är inte avsedd att fungera som ett substitut för råd som ges av en audionom eller annan sjukvårdspersonal. Kontakta din audionom eller annan sjukvårdspersonal för medicinsk rådgivning eller innan du gör några ändringar i din medicinska eller audiologiska behandling.

Länkar

Tredjepartsinnehåll kan visas på eller vara tillgängligt från webbplatsen. Sonova är inte ansvarigt för och tar inget ansvar för innehåll från tredje part.

Dessutom kan denna webbplats innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser som inte tillhör Sonova. Sonova är dock inte ansvarigt för innehållet på sådana webbplatser och kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som härrör från användarnas användning av sådana webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en service till användare av vår hemsida.

Sociala medier – community

Om du besöker en Sonova Online-community, där innehållet skapas av de enskilda medlemmarna, ansvarar Sonova inte för material som postas på webbplatsen och garanterar inte heller innehållet, exaktheten eller användningen av innehållet på webbplatsen. Åsikter och information som publiceras på sådana webbplatser speglar enbart deras medlemmars åsikter och synpunkter och återspeglar inte nödvändigtvis Sonovas position. Sonova bekräftar inte, och kan inte bekräfta, giltigheten i enskilda medlemmars påståenden om att de är läkare eller audionomer.
Sonova respekterar att personer som använder sociala medier har rätt att uttrycka sina åsikter och synpunkter. På våra sociala medier förbehåller vi oss dock rätten att ta bort kommentarer som kan anses olämpliga, kränkande, inte rör ämnet eller används för att marknadsföra tredjepartssajter, initiativ eller produkter samt uppmaningar till köp, försäljning eller fundraising.

Sonova-gruppens företag är ledande leverantörer av innovativa hörsellösningar. Vi interagerar med medarbetare och kollegor, kunder, affärspartners och allmänheten på ett respektfullt, tolerant, ärligt och uppriktigt sätt. Du ska kunna och följa vår uppförandekod: Samma principer och regler som gäller för Sonovagruppens anställda i allmänhet gäller även på nätet.

Upphovsrätt

Hela innehållet på denna Sonova-webbplats är föremål för upphovsrätt med ensamrätt.
Du kan surfa fritt på webbplatsen, men du får bara öppna, ladda ner eller använda information från denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud och video ("Informationen") för eget icke-kommersiellt bruk. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda informationen för kommersiella ändamål, utan skriftligt tillstånd från Sonova. Du måste behålla och återge varje copyrightmeddelande eller äganderättsmeddelande som finns i den information du laddar ner.
Om inget annat anges bör du anta att allt du ser eller läser på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och inte får användas, förutom så som anges i dessa villkor eller i texten på webbplatsen, utan skriftligt tillstånd från Sonova.

Varumärken

Du bör anta att alla produktnamn som förekommer på denna webbplats, oavsett om de förekommer i stor stil, kursiv stil eller med varumärkessymbolen, är varumärken som tillhör Sonova eller andra parter. Ingen licens eller rätt till sådana varumärken beviljas eller tilldelas dig.

Revideringar

Sonova kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera detta meddelande. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella villkor som du är bunden till.