Phonak Pediatric Phorum 2019

Barnkonferens 2019

Två dagar fyllda av forskning, inspiration och arbetsglädje!

 

 

Torsdagen 10 oktober

09.00-09.30 Registrering och fika                    
09.30-09.45 Vi hälsar välkomna och ger en kort introduktion till konferensen.
09.45-10.35

Språklig sårbarhet
- hur påverkar det barnen när deras språk inte utvecklas i den takt vi tänker oss?"

Catarina Sjöberg, Ansvarslogoped mot Barnhälsovården, Region Halland

10.30-10.45 Paus
10.45-11.30

Kognitivt lyssnande för utveckling
- ett ständigt samspel mellan identifikation och förståelse

Emil Holmer, fil dr i Handikappvetenskap

11.30-12.25 Lunch
12.30-13.20

Visuellt orienterad kommunikation

Ingela Holmström, Fil dr, biträdande lektor vid Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet

13.20-13.30 Paus
13.30-14.15

Hörapparatanpassning, lyssnarmiljöer och funktionell lyssnarförmåga vid 2 års ålder hos en grupp barn med hörapparater

Anna Persson, doktorand vid enheten för logopedi, Karolinska Institutet

14.15-14.25 Paus
14.25-15.15

Connect and communicate 
- remote support as a tool for reengagement and empowerment in teenagers

Gwen Carr, Teacher of the Deaf” med lång erfarenhet av forskning inom audiologi, med fokus på e-audiologi och familjecentrerad intervention

15.15-16.15 Fika och gruppaktivitet
16.15 Summering av dagen
18.30 Middag

Fredagen 11 oktober

08.30-08.40 Kort introduktion till dagens föreläsningar
08.40-09.20

I den åldern jag är i nu vill man helst vara som alla andra
- vikten av att bygga självkänsla hos barn och ungdomar  med hörselnedsättning

Tina Ibertsson, Medicine doktor i audiologi och certifierad föräldracoach

09.20-09.30 Paus
09.30-10.00

Vår familj med våra språk
- Emma berättar om framgångar och utmaningar som mamma till en kille med CI

Emma Pritchard

10.00-10.20 Fika
10.20-11.05

Developing listening and spoken language for children with hearing loss

Jane Madell, leg. logoped och barnaudionom som varit verksam sedan 60-talet i USA. Hennes specialitet är barns sätt att lyssna, hur man lär sig talat språk samt AVT.

11.05-11.10 Paus
11.10-11.55

Developing listening and spoken language for children with hearing loss
- fortsättning på föreläsningen

Jane Madell

11.55-12.10 Sammanfattning
12.10-12.15 Avslutning
12.15 Gemensam lunch