ComPilot/ComPilot II – utbildning

Guide: ComPilot II Fast Facts

Video: Så här använder du ComPilot

Video: ComPilot – använda trådlös hemtelefon

Video: Ladda Phonak ComPilot med TVLink S

Video: Ta emot telefonsamtal med ComPilot

Video: Ansluta ComPilot till en telefon

Video: Ansluta ComPilot till TVLink

Video: Titta på TV med ComPilot och TVLink

Video: Ringa med ComPilot

Video: Maximalt avstånd mellan ComPilot och en mobiltelefon

Video: Parkoppling av ComPilot och TVLink S-basstationen

Video: Parkoppling av ComPilot och mobiltelefon

Video: Pausa och återuppta med TVLink

Video: Ta emot ett samtal med ComPilot och TVLink

Video: ComPilot II, en ljudstreamer med många funktioner