Phonak ComPilot Air II Support

Kompatibilität

 
Beautyshot ComPilot Air II
 

Kompatible Hörgeräte

Belong

Venture

Quest

Spice

Audéo B

nicht verfügbar für Audéo B-Direct

Audéo V

nicht kompatibel nicht kompatibel

Audéo B-R

Bolero V

   

Bolero B

Virto V

nicht verfügbar für nano and NW O

   

 

Virto B

 

nicht verfügbar für NW O

Naída V

   

Naída B

Sky V

   

Sky B

CROS II

   

 

CROS B